مقیاس بر حسب سانتی متر است.

توجه بفرمایید هنگام اندازه گیری شلوار زیپ و دکمه باید بسته باشد و مطابق تصویر قرار داده شده متر را روی کمر کار گذاشته و عرض کمر خود را به دست بیاورید.

بالا
التل
سبد خرید 0