مقیاس بر حسب سانتی متر است.

 

بالا
التل
سبد خرید 0