ارسال کالا

سفارش‌ها پس از تائید، بین یک الی ده روز کاری ارسال می شوند.

سفارش های تهران توسط پیک یا پست وابسته به انتخاب مشتری و سفارش شهرستان توسط پست ارسال می گردد.

بازگشت کالا

بازگشت کالا تنها در صورتی که موقع باز کردن پلمپ محصول فیلم گرفته شود و ایراد همان لحظه مشخص باشد، امکان پذیر می باشد.

بالا
التل
سبد خرید 0